Jdi na obsah Jdi na menu
 Malý Ľadový štít: 2602 m.n.m.

Významný štít v hlavním hřebeňi Vysokých Tater, hlavně z hlediska horolezeckého. Jeho pověstná jižní stěna, dlouho patřila mezi to malé množství velmi těžkých výstupů, až do začátku sportovního horolezectví. Od Ľadového štítu ho odděluje Ľadová štrbina a od Široké veže je oddělený Sedielkem. Na západní stranu vybíhá jakési krátké žebro, tzv. Suché rameno, které odděluje Suchý žlab, od nejvyšší části Javorové doliny, nazývané Zadná dolina. Na jihovýchodní stranu vybíhá zase poměrně dlouhý, pozvolný hřeben, který se končí Pfinovou kopou. Tento hřeben odděluje kotlinu Pěti Spišských ples, od dolinky pod Sedielkem.

1. Ze Starého Smokovce, přes Teryho chatu a Sedielko: Ze Starého Smokovce jdeme po značkované cestě až na Sedielko. Ze Sedielka jdeme prvních 50 metrů po rozložitém svahu a od začátku skalního křebene, jdeme šikmo doleva nahoru, k první, dost široké, ale plytké roklině, která vede šikmo doleva nahoru úbočím štítu. Roklinou po lámavých skalách jdeme nahoru do blízkosti jihozápadního hřebene, který se táhne vpavo nad námi. Tu opustíme roklinu a některou z její větví, po lehkých skalách vyjdeme vpravo nahoře na hřebenu a po hřebenu, po balvanech na jihozápadní vrchol Malého Ladového štítu. Celkový čas výstupu ze Starého Smokovce: 6 - 7 hodin, stupeň obtížnosti: CH - I, naprosto nenáročná túra.

2. Z Javoriny přes Sedielko: Z Javoriny jdeme po značkovaném chodníku na Sedielko a potom postupujeme stejně jako u předchozího výstupu. Celkový čas výstupu z Javoriny: 6 - 7 hodin, stupeň obtížnosti: CH - I, nenáročná túra.

3. Ze Starého Smokovce, přes Teryho chatu, Ladovou priehybu, Koně a Ladový štít: Ze Starého Smokovce jdeme po značkovaném chodníku na Teryho chatu, (3,5 hodiny), Od chaty jdeme dále po značkovaném chodníku na severozápad. Překročíme spojovací potok mezi Prostředním a Dolním Spišským plesem, až cesta začne stoupat k Pfinově kopě. Tu odbočíme ze značkovaného chodníku doprava. Viditelným chodníkem postupujeme do doliny Pěti Spišských ples, až do blízkosti jižní stěny Sněhového štítu. Odtud mírně vlevo se zdvíhá velký sutinový kužel. Po něm jdeme nahoru do mírně nakloněného, širokého, sutino-travnatého úbočí, které dále strmými srázy padá do doliny. Po úbočím, viditelný chodník, vystoupíme až do Ladové priehyby. Odtud vede široký hřeben, který chvíli stoupá na jihozápad, potom se zužuje a přechází ve známý Kůň. Je to úzký, vodorovný, 22 metrů ostrý hřeben. Po něm postupujeme dopředu. Z posledního stupně Koně se spustíme kolmo 2,5 metrů do sedílka. Hned za ním vlevo obcházíme věžičku a dále po dobrých stupech vylezeme, po strmém a členitém hřebeni na vrchol Ladového štítu. Z vrcholu sejdeme do štrbiny v západním hřebeni. Odtud se táhne dolu doleva v jihozápadní stěně Ladového štítu nejvyšší sutinová lávka. Potom přechází v sutinový pás, pokračuje přes několik žeber a na konci se ztrácí uprostřed strmých skal, kterými vystoupíme po lehkých stupních do žlabu. Odtud žlabem jen několik metrů nahoru a potom 6 metrů pod nejnižší štrninu v jižním hřebeni Ladového štítu, dále po pohodlné sutinové lávce na západní svah a po něm na severozápadní vrchol Malého Ladového štítu. Celkový čas výstupu ze Starého Smokovce: 7 - 8 hodin, stupeň obtížnosti: I, u Koně je to exponované, nutná znalost terénu.

4. Z Malé Studené doliny, z kotliny Pěti Spišských ples, přes Ladovou štrbinu: Výstup vede od trojuhelníkového sněhu, strmým kuloárem přímo nahoru do Ladové štrbiny. Je to úzká a málo výrazná štrbina v hlavním hřebeni Vysokých Tater, mezi Ladovým štítem a Malým Ladovým štítem, blíže k Malému Ladovému štítu. Ze štrbiny se dáme doleva a po dost širokém svahu vystoupíme na severozápadní vrchol Malého Ladového štítu. Celkový čas výstupu z kotliny Pěti Spišských ples: do 2 hodin, stupeň obtížnosti: 2, dost strmé.

5. Z Malé Studené doliny, z kotliny Pěti Spišských ples - Slámova cesta: Středem mezi Groszovou cestou a výstupem levou stranou stěny je plochý žlab, od kterého schází velký sutinový kužel. Nástup je tímto žlabem, kde první práh obcházíme vlevo. Kde se žlab končí ve stěnách, tam traverzujeme 30 metrů doprava, na žebro, po kterém vystoupíme na hřeben, (2 délky lana). Po hřebenu na vrchol. Celkový čas výstupu z kotliny Pěti Spišských ples: asi 4 hodiny, stupeň obtížnosti: III, nutná znalost terénu, jedná se o čistě horolezecký výstup.