Jdi na obsah Jdi na menu
 Ladový štít: 2627 m.n.m.

Ladový štít je 4. nejvyšší vrchol ve Vysokých Tatrách a zároveň 3. nejvyšší štít tohoto pohoří, (na 2. místě je Gerlachovská veža, ale to není štít). Leží na hlavním hřebenu Tater, kde je nejvyšším bodem tohoto hřebene. Z jedné strany ho odděluje Ladová priehyba a z druhé strany Ladová štrbina. Na sever vybíhá dlouhý, věžičkami posetý, Suchý hřeben. Na jih vybíhá hřeben, který se končí v Pfinovej kope a která je poměrně mírně zvlněný, kromě nápadného ledového zuba. V tomto hřebeňi tvoří jakýsi uzel Malý Ladový štít, který je od Ladového štítu oddělený Ladovou štrbinou. Z lezeckého hlediska je v létě vyhledávána jeho východní stěna, zato v zimě ideální výstupy poskytuje severozápadní stěna, vysoká asi 500 metrů, padající do opuštěné Suché doliny.

detailní popisy některých výstupů:

1. Ze Starého Smokovce, přes Teryho chatu, Sedielko a Malý Ladový štít: Ze Starého Smokovce jdeme po značkovaném chodníku na Hrebienok. Z Hrebienka po značkovaném chodníku vyjdeme na Teryho chatu. Od chaty jdeme na rozcestí mezi Priečným sedlem a Sedielkem. Dáme se doprava a po chvíli vyjdeme k Modrému plesu, (nejvýše položené pleso ve Vysokých Tatrách), a sutinovým svahem vyjdeme do Sedielka, (velkou část výstupu od plesa do Sedielka je možné jít v pravo od sutě, po skále). Tu opustíme turistický chodník a vpravo po severozápadním členitém svahu vystupujeme, několik desítek metrů, do první široké a plytké rokliny, která se táhne šikmo vlevo. Roklinou po lámavých skalách jdeme nahoru do blízkosti jihozápadního hřebene, který se táhne vpavo nad námi. Tu opustíme roklinu a některou z její větví, vyjdeme po lehkých skalách, ve žlabu na hřeben a ním po balvanech na jihozápadní vrchol Malého Ladového štítu. Z jihozápadního vrcholu lehce sejdeme do štrbiny mezi 2 vrcholy Malého Ladového štítu a po lehkém hřebenu dojdeme na severozápadní vrchol. Z vrcholu Malého Ladového štítu sejdeme kousek dolů a po nejvyšší sutinové lávce, přes několik skalních žeber, přejdeme pod Ladový štít do malé štrbiny. Z malé štrbiny jdeme přímo nahoru a do, asi 15ti minut, vystoupíme na vrchol Ladového štítu. Celkový čas výstupu ze Starého Smokovce: 6-7 hodin, stupeň obtížnosti: 1, koncem června a částečně i červenci obvykle bývá při výstupu na Sedielko a u nástupu na Ladový štít zbytky sněhu, je dobré proto mít u sebe pro jistotu mačky.

2. Ze Starého Smokovce, přes Teryho chatu, Ladovou priehybu a "koně": Ze Starého Smokovce jdeme po značkovaném chodníku na Hrebienok a dále na Teryho chatu. Od chaty jdeme dále kousek po turistické cestě co vede na rozcestí pod Priečným sedlem. Překročíme spojovací potok mezi prostředním a dolním Spišským plesem, až se cesta začne stáčet doleva a stoupat k Plinové kopě, tehdy opustíme chodník a dáme se doprava..Vyditelným chodníkem pokračujeme do kotliny pěti Spišských ples, až do blízkosti jižní stěny Sněhového štítu. Odtud mírně vlevo se zdvíhá velký sutinový kužel. Po něm jdeme nahoru do mírně nakloněného, širokého, sutino-travnatého úbočí, které dále vlevo strmými srázy padá do doliny. Po úbočí, (viditelný chodníček), vystoupíme až do Ladové priehyby. Odtud vede široký hřeben, který chvíli stoupá na jihozápad, potom se zužuje a pomalu přechází ve známý "kůň". Je to úzký, vodorovný, 22 metrů dlouhý hřeben, poměrně ostrý. Po něm postupujeme dopředu. Z posledního stupně Koně se spustíme 2,5 metrů kolmo do sedílka. Hned za ním vlevo obcházíme věžičku a dále po dobrých stupech vylezeme po stmém a členitém hřebenu na vrchol Ladového štítu. Celkový čas výstupu ze Starého Smokovce: asi 6 hodin, stupeň obtížnosti: 1, přechod přes Koně je dost exponovaný a těžký.

3. Z Javoriny, přes Suchý žlab a Ladovou štrbinu: Z Javoriny jdeme po značkované cestě směrem na Sedielko. Z chodníku odbočíme tak, abychom šli nahoru Suchým žlabem. Z nejvyšší části Suchého žlabu, jeho korytem, vede na Ladovou štrbinu skalní a sutinou vyplněný žlab. Žlabem vystoupíme do Ladové štrbiny. Z Ladové štrbiny jdeme delší čas stále exponovaně vodorovným hřebenem, až do sedílka pod strmým výšvihem. První zub padá k nám plochou stěnkou, druhý strmou, ale přitom dokonale vrstvenou hranou. Hned za druhým zubem stojíme před nejtěžším místem výstupu, skoro kolmou sedmimetrovou stěnou. Z hřebene se dáme kousek doleva, potom se vytáhneme ke spodnímu konci plytké trhliny a touto vylezeme 6 metrů ze strany na hřeben nad výšvihem. Dále po hřebeni až na vrchol Ladového štítu. Celkový čas výstupu z Javoriny: 7-8 hodin, stupeň obtížnosti: 2, na hřebenu je výstup velmi exponovaný a nebezpečný.

4. Z Malé Studené doliny, z kotliny Pěti Spišských ples: Jedná se o cestu A. Wally ml. Na trojuhelník sněhu, který leží pod Ladovou štrbinou. Ne však až k ústí kuloáru, ale pod ním doprava do stěny Ladového štítu a po vyhladěných skalách plytkého žlabu, chvíli přímo nahoru. Potom dále šikmo doprava, dost strmo nahoru po jakémsi pásem, který přechází v plytký žlab, potom v trhlinu až na sedílko v žebru, které ohraničuje od jihu kotlinku ve východní stěně, ležící kousek vpravo od spádnice vrcholu. Tu se protíná výstup A. Wally s Grozsovou cestou. Sestoupíme několik metrů na druhou stranu a pak, když překročíme kotlinku, jdeme znova šikmo doprava nahoru, až na štítový hřeben vpravo od vrcholu. Vrchol se už dosáhne lehce. Celkový čas výstupu z Kotliny 5ti Spišských ples: do 2 hodin, stupeň obtížnosti: 2, v dolní části vede výstup ve sněhu, nutnost mít u sebe mačky, nutná znalost terénu.

5. Ze Suché doliny, přes Ladovou priehybu: Jdeme až pod stěny, které uzavírají od severozápadu Suchou dolinu. Nástup je v levém koutě doliny. Několik metrů přímo nahoru, potom od nevelkého výstupku výstupku šikmo doleva nahoru, při sestupu po laně, blízko horního ústí vedlejšího žlábku, k spodnímu konci koryta. Dále po slabě vyčnívajícím žebru kousek nahoru do místa, kde se plotny na dně koryta končí. Tu doleva a levou stranou koryta, blízko hřebene Ladových věží, dojdeme dnem na Ladovou priehybu. Odtud vede široký hřeben, který chvíli stoupá na jihozápad, potom se zužuje a pomálu přechází ve známý Kůň. Je to úzký vodorovný hřeben, 22 metrů dlouhý, poměrně ostrý. Po něm postupujeme dopředu. Z posledního stupně koně se spustíme 2,5 metrů kolmo do sedílka. Hned za ním zleva obcházíme věžičku a dále po dobrých stupech dosáhneme po strmém a členitém hřebeni na vrchol Ladového štítu.Celková doba výstupu ze Suché doliny: do 3 hodin, stupeň obtížnosti: 2, přechod přes koně je dost exponovaný a nebezpečný, nutná znalost terénu.

6. Ze Suché doliny - levou částí stěny: První výstup severozápadní stěnou Ladového štítu vedl levou částí stěny. V dolní části se držel velmi blízko výstupu, který vede na Ladovú priehybu a asi v jedné třetině stěny se ztrácí. Dále překračujeme obě dvě sutinové galérie a vystupujeme na severovýchodním hřebeňi, blízko koně. Stupeň obtížnosti: 2, nutná znalost terénu.